Sinds de oprichting van ons bureau in 1993 zijn wij actief in de organisatie van symposia, round-tables, seminars, debatten en andersoortige bijeenkomsten over actuele thema`s in de gezondheidszorg.
Voor een deel organiseren wij deze bijeenkomsten op eigen initiatief, snel inspelend op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en voor een deel voor opdrachtgevers waarvan u de meest recente rechts op deze pagina aantreft.

In de loop der jaren hebben wij een uitgebreid netwerk opgebouwd met vrijwel alle spelers in de gezondheidszorg.
Met name in de farmaceutische kolom zijn wij bekend en staan wij goed aangeschreven.
Onze goede contacten met een groot aantal beleidsmakers stellen ons in staat om de belangrijkste ontwikkelingen in de Zorg in een vroeg stadium te signaleren en hierop adequaat te anticiperen.